لوگو وایبکس

وایبکس

ریمیکس برای هر فضایی

پدر میتینگ رپ

پدر میتینگ رپ

آرمین رابر پدر میتینگ رپ در ایران است. آرمین از سال 89 میتینگ های رپ را در پارک ها راه اندازی و نظارت میکند. میتینگ های رپ آرمین رابر در شهر های مختلف ایران مانند تهران، قزوین، گیلان، همدان و کاشان و… برگذار شده است.

برخی از میتینگ های آرمین رابر

Elementor #3840
Elementor #3840